Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


INFORMACJA O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Gadomska Nieruchomości Sp. z o.o.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas – do administratora Twoich danych osobowych. Oto dane kontaktowe:
adres e-mail:  biuro@gdnk.pl
adres pocztowy:  Administrator Danych Osobowych: Gadomska Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 46/U14 75-038 Koszalin


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je podczas podpisywania umowy pośrednictwa w naszym biurze, lub przekazałeś je nam dobrowolnie mailem lub telefonicznie, aby uzyskać informacje o ofercie lub usługach.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gadomska Nieruchomości Sp. z o.o.?
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz przekazywania informacji o ofertach i składanych propozycjach.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Ale Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy,  a tym samym świadczyć Ci usługę.
Potrzebne nam będą: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, stan cywilny. Do przygotowania transakcji sprzedaży/zakupu lub najmu/wynajmu nieruchomości będzie jeszcze potrzebny numer dowodu osobistego i jego data ważności, imiona rodziców,.


Jakie masz uprawnienia wobec Administratw zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 •     prawo dostępu,
 •     sprostowania,
 •     usunięcia Twoich danych,
 •     ograniczenia ich przetwarzania,
 •     prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •  w odniesieniu do żądania sprostowania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •     w odniesieniu do żądania usunięcia danych:  Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 •  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Gadomska Nieruchomości Sp. z o.o. będziesz zawierał transakcję – dotyczy to procesu złożenia oferty zakupu/najmu nieruchomości, odpowiedzi na złożoną ofertę najmu/zakupu nieruchomości,
 •  drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Gadomska Nieruchomości Sp. z o.o. zawierasz,
 • pośrednikowi reprezentującemu drugą stronę transakcji,
 • notariuszowi w celu sporządzenia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości,
 •   w razie potrzeby udostępniamy je również doradcy kredytowemu i bankowi udzielającemu kredytu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies powstała z obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 173 i 174 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) i określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis http://www.gdnk.pl należący do Gadomska - NIERUCHOMOŚCI ul. Zwycięstwa 46/U14 75-038 Koszalin

Przez używanie serwisu http://www.gdnk.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub opuścić stronę.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza GADOMSKA - NIERUCHOMOŚCI ul. Zwycięstwa 46/U14 75-038 Koszalin
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.gdnk.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies, czyli: rejestrowania i logowanie się w Serwisie, zapamiętywania danych logowania, dokonywania płatności elektronicznych.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • umożliwienia korzystania z koszyka oraz zamawiania towarów z koszyka;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

 1. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
  2. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego;
  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
  4. dostosowywania treści reklamowych wyświetlanych użytkownikom do ich preferencji;

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć lub uniemożliwić skorzystanie z niektórych funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Facebook